Prepodadora de viña usada

Maquinaria 2 mano, prepodadora de 9 discos con distribuidor eléctrico.