desbrotadora viña Provitis maquinaria agrícola

Marco equipado con dos cabezas de desbrotado. Las cabezas de desbrotado estan costituidas