despuntadora viña Provitis maquinaria agrícola

marco equipado con dos cabezas de desbrotado